תקנון השימוש באתר


תקנון שימוש - אתר Meshoomash

בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ובמדיניות הפרטיות ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

הקדמה

 1. שלו כהן הוא הבעלים והמפעיל (להלן: "המפעיל") של האתר אשר כתובתו היא www.meshoomash.co.il (להלן: "האתר"). תנאי השימוש המפורטים להלן נועדו להסדיר את הגלישה באתר. בכל שאלה ו/או בעיה, ניתן לפנות למפעיל באמצעות דוא"ל: info@meshoomash.co.il, ו/או טלפון: 054-5394743.
 2. הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה ("תקנון השימוש") ובמדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות"). בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או שימוש באחד משירותי/מוצרי האתר ו/או כל שימוש אחר באתר.
 3. המפעיל עושה מאמץ בכדי לשמור על פרטיות המשתמשים באתר כאמור מדיניות הפרטיות המפורסמת, אף היא באתר. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתקנון שימוש זה והסכמתך לתקנון שימוש זה כמוה כהסכמתך למדיניות הפרטיות.
 4. השימוש באתר, על כל מגוון שירותיו, הינו באחריותך בלבד. על כן נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש ומדיניות הפרטיות טרם שימושך באתר.

השימוש באתר, פרסום מודעות ומדיניות ניהול המודעות

 1. האתר מציג מודעות של מכירת ציוד תעשייתי מגוון. חלק מן המודעות הינן מודעות של מפעיל האתר עצמו וחלק מן המודעות הן של מפרסמים צד שלישי.
 2. העלאת מודעה פרסומית באתר כרוכה בתשלום וזאת בהתאם לתעריפים ולתנאים המפורטים באתר.
 3. התשלום הינו חודשי ומתחדש אוטומטית, עד להורדת המודעה על ידך ו/או על ידינו, כמפורט בתנאי שימוש אלו. יובהר כי החיוב המינימאלי בגין מודעה הינו של חודש אחד לפחות, וזאת גם אם המודעה הורדה ע"י המשתמש מוקדם יותר.  עוד יובהר כי יחידת החיוב המינימאלית היא חודשית.
 4. במידה והמודעה תוסר על ידך באמצע תקופת החיוב, לא תהיה זכאי להחזר יחסי. במידה והמודעה תוסר על ידינו, שלא עקב הפרה של תנאי השימוש על ידך, אזי תהיה זכאי להחזר יחסי.
 5.  ויובהר כי בגין  מודעה אשר תורד באמצע תקופת התשלום, לא תהיה זכאי להחזר יחסי.
 6. במידה וכרטיס האשראי שלך יידחה ולא ייפרע תשלום במועדו, אתה נותן בזאת את הסכמתך מראש, כי הדבר יגרור חיוב בריבית פיגורים ששיעורה יהא זהה לשיעור ריבית הפיגורים החריגה המפורסמת ע"י בנק לאומי לישראל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד וזכות אחרים הנתונים לחברה לפי כל דין.
 7. המפעיל רשאי בכל עת לשנות את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם מפרסמי המודעות. אין בשינוי כאמור כדי לשנות תנאים של אמצעי פרסום שנמכרו זה מכבר.
 8. בעת רישום לפרסום באתר תידרש למסור את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ומספר טלפון, כמו גם פרטים אישיים נוספים/אחרים (למידע נוסף אנא קרא את מדיניות הפרטיות של האתר). נתונים אלו חשובים לנו על מנת לאשר את הפרסום שלך, להיות איתך בקשר ולאפשר למתעניינים ליצור איתך קשר. 
 9. ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר כדוגמת פרסום בלוח המכירות של האתר. 
 10. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לא לאשר נוסח של פרסום שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר ו/או שאסור לפרסום/למכירה על פי חוקי מדינת ישראל.
 11. המפעיל רשאי להסיר/לשנות/לערוך כל פרסום באתר, במידה וימצא, כי פרסום זה מפורסם ו/או מוצג שלא כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי הפרסום הנ"ל מפר את זכויותיו ו/או מפר דין אחר.
 12. בהתאם לתקנון השימוש כל אדם/יישות משפטית רשאים לפרסם פרסום אחד בלבד באותו עניין, ככל שיתגלה כי ישנו יותר מפרסום אחד באותו עניין על-ידי אותו משתמש, המפעיל שומר לעצמו את הזכות להסיר את הפרסום.
 13. הנך מתחייב שלא להכניס לפרסום לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה. אזכור של מספר טלפון יעשה אך ורק בתוך שדות יצירת הקשר ולא בטקסט חופשי.
 14. מובהר כי כלל השירותים השונים באתר מוצעים לגולשי האתר בהתאם לתנאים הקבועים על ידי המפעיל והגישה והשימוש בהם מותנים בעמידה בתנאי הסף אשר ייקבעו על ידי המפעיל. המפעיל שומר את הזכות שלא לאשר את השימוש בשירותים המוצעים על ידו עקב אי עמידה בתנאים אלו, וזאת על פי שיקול דעתו המוחלט.
 15. הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, spiders, scrapers וכיו"ב).  כל שימוש אחר, לרבות פניה למפרסם המודעה שלא על מנת להתעניין ברכישת/שכירת המוצר שפורסם, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.
 16. מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב:
  1. שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.
  2. שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.
  3. שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים.
  4. שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.
 17. מובהר בזאת, כי האתר מהווה פלטפורמת פרסום לגולשים/משתמשים והחברה אינה אחראית על תוכן המודעות ו/או שטחי הפרסום המתפרסמים במסגרתו והאחריות על התוכן המופיע במודעה הוא על המפרסם בלבד.
 18. נהלי האתר אוסרים פרסומים שנושאיהם אינם חוקיים ו/או פוגעניים. למען הסר ספק יובהר בזאת כי אין לפרסם באתר פרסומים למכירת/שיווק/השכרת/אספקת/פרסום/הפצת מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק. המפעיל לא ישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום כאמור או היענות לו. המפעיל אף שומר על זכותו לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בתקנון השימוש תוך חשיפת פרטי המפרסם.
 19. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הינך מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר אחד או יותר מן התכנים הבאים:
  1. כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים ו/או מפר זכויות יוצרים של צד שלישי - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. 
  2. כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
  3. כל חומר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
  4. כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
  5. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים  וכיו"ב.
  6. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
  7. כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
  8. כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
  9. כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
  10. נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
  11. כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור. כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
  12. כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.
 20. היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את המפעיל בגין כל נזק שיגרם לו כתוצאה מהפרות אלו.
 21. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל פרסום שאינו עומד בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי החברה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומו קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעתה של החברה דבר ההפרה
 22. כמו כן המפעיל שומר לעצמו את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל פרסום וכן למנוע כל שירות אחר ממפרסם אשר הינו בעל חוב שלא שולם למפעיל ו/או אשר למפעיל טענות כספיות ו/או אחרות כלפיו (אף אם טענות אלו אינן קשורות לפרסום).
 23. מובהר כי באתר החברה ישנם קטגוריות שונות עם סוגי פרסומים שונים. בהתאם לאמור, על המשתמש לוודא כי הוא מפרסם את מודעתו תחת הקטגוריה הרלוונטית שאלמלא כן, המפעיל שומר לעצמו את הזכות להזיז את מיקום הפרסום או להסירו.
 24. המפרסם מתחייב לשפות את המפעיל ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לו עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליו מצדו של צד שלישי כלשהוא, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום תוכן הפרסומים שפורסמו ע"י המפרסם, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג' ו/או הפרת כל דין.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. המפעיל הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובסימני המסחר הקשורים אליו, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.
 2. חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל פרסום המופיע באתר (בין בלוח המכירות של האתר ובין בכל מקום אחר באתר), אלא אם ניתנה לכך הסכמת המפעיל מראש ובכתב.
 3. מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלו כל המפרסם מודעה באתר מעביר למפעיל את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם פרסום כאמור, לרבות בתוכן הפרסום ובתמונות הכלולות בו, לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור.
 4. מובהר בזאת כי כל תמונה המועלית לאתר על ידי הלקוח/המפרסם ולא על ידי האתר עצמו הינה באחריות המפרסם בלבד.
 5. המפעיל לא ישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה/ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. המפעיל שומר לעצמו הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה.

ביטול עסקאות

 1. בכל מקרה בו קיים חוזה בכתב בינך ובין החברה, יחולו הוראות הביטול המוגדרות בחוזה הספציפי.
 2. בכל מקרה אחר, יחולו הוראות הדין על ביטול העסקה. בהקשר זה יצוין, כי, בכל מקרה בו תבחר לבטל פרסומים באתר לפני סיום תקופת הפרסום הרלוונטית, לא תהיה זכאי להחזר כספי כלשהו והמפעיל לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו. 

הפעלתו השוטפת של האתר

 1. המפעיל אינו מתחייב להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לערוך כראות עיניו שינויים מבניים ומהותיים באתר, לרבות במיקום המודעות באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך.
 2. המפעיל שומר לעצמו את הזכות למכור שטחי פרסום באתר לצדדים שלישיים ולהחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות, וכן למקם את הפרסומות, לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, קופצות או כל סוג אחר, בכל חלק או מדור של האתר, ולא תהיה עליה כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום.

הודעה והסרה

 1. במקרים בהם מצאת, כי פרסום כלשהו אשר הועלה על ידי צד שלישי כלשהו פוגע ו/או מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, באפשרותך לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של המפעיל בכתב באמצעות "צור קשר" באתר, ולדווח אודות הפרה זו. המפעיל מתחייב לבחון פניה זו, בין היתר אל מול מפרסם המודעה, ובמידת הצורך להסירה מהאתר.

תשלום עבור שירותים באתר

 1. באתר מערכת אבטחה בתקנים המחמירים ביותר מהסוג המצוין להלן. כל החלקים בהם קיימת הזנת מידע אישי מאובטחים בטכנולוגית SSL- 128 Bit. . פרוטוקול SSL הינו סטנדרט עולמי אשר מאפשר הצפנה של המידע העובר בין השרת לבין הדפדפן.
 2. מובהר כי סליקת כרטיס האשראי באתר מבוצעת באמצעות חברת סליקה חיצונית בדפי סליקה מאובטחים, ולא באופן ישיר ע"י מפעיל האתר ולכן כל רכישה באתר כפופה, בנוסף לתנאי שימוש אלו גם לתנאים של חברת הסליקה.

ויתור והגבלת אחריות

 1. המידע, התכנים והשירותים (ביחד: "השירותים") המוצעים לך באתר מוצעים AS IS ומפעיל ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.
 2. המפעיל אינו אחראי בכל צורה שהיא לשירותי הצד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר, ככל שתהיינה. כל שימוש באתרים אלו ייעשה על אחריותך הבלעדית. כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר ("שירותי צד שלישי"), הינם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, והמפעיל לא יישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.
 3. כל המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של האתר, לרבות, פינות יועצים למיניהן, המלצות, הכוונות, נתונים שונים, השוואות מחירים, כתבות, מאמרים וכיוצ"ב (להלן כולם יחד: "הפרסומים") המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד, ואין בהם כדי לחייב את המפעיל ו/או להטיל עליו אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה.
 4. האחריות על תוכנם של הפרסומים ו/או של ההמלצות הגלומות בהם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם הכול על פי נסיבות העניין. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.
 5. המפעיל דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות בגין שירותי הצד השלישי, הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינו מתחייב, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.
 6. המפעיל לא יהא אחראי, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי.
 7. מובהר, כי (א) בכל מקרה של סתירה בין נוסח המופיע בפרסום כלשהו מטעם המפעיל לבין הנוסח המופיע ברישומי המפעיל, יגבר הנוסח המופיע ברישומי המפעיל; (ב) בכל הנוגע לכל פרסום מטעם המפעיל, לרבות מבצעים, המפעיל שומר על הזכות לבטל את הפרסום ו/או המבצע וכן להגביל את ההשתתפות בו; וכן (ג) כל פרסום מטעם המפעיל לא ייחשב כהצעה מחייבת, ואלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים, כל התקשרות כלשהי בין המפעיל לבין צד שלישי מותנית באישורו מראש ובכתב של המפעיל.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

 1. בכל מקרה בו תהא סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש לעיל  לבין האמור באתר לרבות ביחס למוצר ו/או שירות ו/או כל מידע ו/או תוכן - תגברנה הוראות תנאי שימוש אלו, אלא אם נאמר במפורש אחרת בהוראות ספציפיות.
 2. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.

דברו איתנו בווצאפ whatsapp